אל תמכור את המידע האישי שלי

הזכויות שלך על פי חוק פרטיות הצרכנים בקליפורניה

חוק פרטיות הצרכנים בקליפורניה (CCPA) מספק לך זכויות לגבי אופן הטיפול בנתונים או במידע האישי שלך. על פי החקיקה, תושבי קליפורניה יכולים לבחור לבטל את ההסכמה ל"מכירת "המידע האישי שלהם לצדדים שלישיים. בהתבסס על ההגדרה CCPA, "מכירה" מתייחסת לאיסוף נתונים לצורך יצירת פרסום ותקשורת אחרת. למידע נוסף על CCPA ועל זכויות הפרטיות שלך.

כיצד לבטל את ההסכמה

בלחיצה על הקישור למטה, לא נאסוף יותר או נמכור את המידע האישי שלך. זה חל הן על צדדים שלישיים והן על הנתונים שאנו אוספים כדי לסייע בהתאמה אישית של החוויה שלך באתר שלנו או באמצעות תקשורת אחרת. למידע נוסף, עיין במדיניות הפרטיות שלנו.